Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Weidebeheer succesvol!

De Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken kijkt met tevredenheid terug op het eerste seizoen van de nieuwe regeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Ondanks enkele kinderziektes is de regeling door ruim 330 van haar leden uitgevoerd op een oppervlakte van 5.500 ha. Voor leefgebied Open grasland komt dit neer op een aandeel van 10 % van de landelijke oppervlakte, voor leefgebied Water zelfs bijna 29 %.

De weidevogel resultaten van dit seizoen zijn hoopgevend. 

De Friese WIJlanden genomineerd voor verkiezing 'Mooiste Natuurgebied van Nederland'

De Friese WIJlanden, een samenwerking tussen Nationaal Park De Alde Feanen en de Nationale Landschappen Noardlike Fryske Wâlden en Zuidwest Fryslân,  zijn genomineerd voor het mooiste natuurgebied van Nederland. Dat is in De Wereld Draait Door bekend gemaakt.
Voor het gebied is een gezamenlijke website gelanceerd (www.friesewijlanden.nl)  

Uitnodiging beheerdersdag 2016

De Beheerdersdag is dé jaarlijkse dag rondom beheer van bos, natuur en landschap in Nederland. Een dag boordevol actualiteit, kennisuitwisseling en ontmoeting. Je kunt kiezen uit een ruim aantal lezingen, workshops en excursies, over de goed gevulde infomarkt struinen of een kijkje nemen bij de demonstratie van diverse machines. Kortom: deze dag is een must als je geïnteresseerd bent in het beheer van bos en natuur!
 
Bekijk de uitnodiging voor meer informatie en aanmelden! 

TRAININGEN ‘EFFECTIEF EN EFFICIËNT BESTUREN’ GOED BEZOCHT

Aan de training: effectief en efficiënt besturen’ hebben in totaal 44 bestuurders deelgenomen van 28 collectieven. In de training kwam de bestuurlijke organisatie aan bod, met als belangrijkste discussies de relatie tussen ANV’s en collectieven en de kwaliteit van het bestuur. Daarnaast was er aandacht voor valkuilen zoals teveel uitvoeringszaken doen als bestuur of juist op afstand zitten, de bureaucratie, het complexe systeem en de financiën. Verder is aandacht besteed aan projectmatig werken en effectief vergaderen.

Reactie staatssecretaris Van Dam op brief BoerenNatuur.nl

Op 16 maart jl. heeft Alex Datema namens BoerenNatuur.nl een brief gestuurd naar Staatssecretaris Van Dam met als onderwerp 'Knelpunten effectiviteit en efficiency ANLb'. 
Inmiddels heeft BoerenNatuur.nl een reactie ontvangen op deze brief. 

Veldwerkplaats 20 juli: bloemrijke akkerranden

Bloemrijke akkerranden: mengsels en beheer

 

LTO Nederland en Boerennatuur.nl gaan nauw samenwerken op het gebied van belangenbehartiging en communicatie

LTO Nederland en Boerennatuur.nl gaan nauw samenwerken op het gebied van belangenbehartiging en communicatie. Na een intentieverklaring eind vorig jaar hebben beide organisaties daar nu concrete afspraken over gemaakt. 

Beide organisaties zijn actief voor boeren die aan agrarisch natuurbeheer doen. LTO en Boerennatuur.nl stellen vast dat zij in hun visie en inzet voor agrarisch natuurbeheer grotendeels op dezelfde lijn zitten.

Sterk groeiend aantal weidevogels door extra aandacht vanuit inrichting en beheer

Sinds enige jaren vindt er monitoring plaats bij de golfplaatplasdras langs de Marense Kooi in weidevogelgebied de Beerse Overlaet. 
De resultaten van 2015 overtroffen wederom de resultaten van de jaren ervoor; met als knaller twee broedende zomertalingen. Op de andere ‘nieuwe’ plasdrassen zien zijn vergelijkbare ontwikkelingen waarneembaar. 
 

Akkerranden

Akkerranden worden nu gezaaid.

Onder het leefgebied water worden nu op diverse plaatsen in het land akkerranden gezaaid. Het doel van deze randen is tweeledig, te functioneren als bufferstrook die niet gespoten of bemest mogen worden en als natuurlijke plaagbestrijding voor de gewassen op het perceel ernaast. Per Provincie / Waterschap verschillen de breedtes van de rand. De Collectieven voeren onder ANLb de administratie en controle. 

Pagina's