Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Boer in transitie - Gerrit en Jelle Seerp Jukema

Gerrit en Jelle Seerp Jukema

Iedere twee weken interviewt Janna van der Meer een boer over zijn veranderende leven als agrarisch ondernemer (m/v).
 
“Ik was me er totaal niet van bewust hoeveel leven er in de grond zit en welke gevolgen bepaalde bewerkingen hebben.”
 
Gerrit (48) en Jelle Seerp (42) Jukema zijn buren en achterneven, met ieder een eigen akkerbouwbedrijf. Ze verbouwden tot nu toe aardappelen, bieten, uien en graan in Oosterbierum en Sexbierum. Onlangs hebben ze zich in een innovatief avontuur gestort.

Agrarische collectieven pakken de beheermonitoring weidevogels voortvarend op

De agrarische collectieven pakken de beheermonitoring weidevogels voortvarend op. Met behulp van vrijwilligers, medewerkers van collectieven en (semi)professionals zijn in de afgelopen drie weken in ruim 600 gebieden weidevogels geteld op een totale oppervlakte van ruim 100.000 ha. Dat is 30.000 ha meer dan in 2016. De collectieven weten dankzij deze tellingen of het beheer op de juiste locaties ligt. In totaal zijn in 2017 ruim 7.000 broedparen van de grutto geteld.

Vacatures

Er zijn op dit moment twee beschikbare vacatures:

BoerenNatuur.nl - TWEE ADVISEURS/PROJECTLEIDERS (32 UUR)Standplaats Utrecht.

Collectief Midden Groningen en Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen - FINANCIEEL/SECRETARIEEL MEDEWERKER (8-12 UUR)

Klik hier of kijk onder 'Vacatures' voor meer informatie.

 

Sterke prikkels nodig voor effectieve vergroening landbouw

De budgetten voor vergroening van de landbouw kunnen veel effectiever worden besteed door ze onder te brengen in één stelsel van groenblauwe diensten. Daarnaast zou de keten meer werk moeten maken van de vergroening. Dan ontstaat een robuust en voor de grondgebruiker uitdagend stelsel van vergroeningsprikkels. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het rapport ‘Vergroening, agrarisch natuurbeheer en collectieven: praktijkideeën voor een groenere landbouw’, opgesteld in opdracht van BoerenNatuur.nl.

Natuurprijs ‘Gouden Grutto’ voor natuur-inclusief boeren

Drie boeren ontvingen vandaag uit handen van oud minister Cees Veerman de Gouden Grutto. De Gouden Grutto is een prijs van Vogelbescherming Nederland voor boeren die laten zien dat plattelandsnatuur prima kan samengaan met een economisch gezonde bedrijfsvoering. De Gouden Grutto bestaat uit een publieks- en een vakjuryprijs, van 2.500 en 5.000 Euro. Marcel Strijtveen won de publieksprijs.

Natuurinclusieve landbouw, direct aan de slag!

BoerenNatuur.nl heeft natuurinclusieve landbouw gedefinieerd langs 4 thema’s: bodem, flora en fauna, agrarisch cultuurlandschap en de milieueffecten vanuit de landbouw op de omgeving. Voor al deze thema’s kunnen we bepalen hoe we willen dat de situatie er over 10 jaar uitziet en zo een einddoel vastleggen. Ik zie natuurinclusieve landbouw als een ontwikkelrichting. Lees hier verder

Ruim 100.000 ha gruttogebied gemonitord in 2016

In 2016 hebben agrarische collectieven en vrijwilligersorganisaties in het kader van het nieuwe agrarische natuurbeheer voor het eerst op grote schaal tellingen uitgevoerd om het broedsucces van de grutto te bepalen. In ruim een derde van de getelde gebieden was het broedsucces in 2016 met zekerheid voldoende om de gruttopopulatie in die gebieden op peil te houden. Gemiddeld over alle getelde gebieden was het broedsucces mogelijk net voldoende. Dat is de conclusie van LandschappenNL en de Bond van Friese Vogelwachten.

Vereniging Noardlike Fryske Walden zoekt voorzitter

De vereniging Noardlike Fryske Walden zoekt een nieuwe voorzitter. Meer informatie is te vinden via onderstaand bestand.

Aangepast protocol beheermonitoring weidevogels beschikbaar

Het protocol voor de beheermonitoring van weidevogels is herzien. De instructie is op onderdelen aangescherpt en de informatie over de invoer en verwerking van telgegevens is geactualiseerd. In de praktijk bleek dat met name de instructie voor de zogeheten quick scan, bedoeld om in het vroege voorjaar snel een beeld te krijgen van de aanwezigheid van vogels, niet goed aansloot bij de praktijk. Verder zijn de startdata van de BTS-tellingen zo aangepast dat de late binnenkomers minder snel worden gemist.

Blog Alex Datema: geen oase in de woestijn

Vanuit landbouw en natuur bekeken kon natuurinclusieve landbouw wel eens het modewoord van 2017 worden. Het is natuurlijk mooi dat er zoveel aandacht voor is, maar we moeten oppassen dat het een leeg begrip gaat worden omdat we er blijkbaar geen definitie aan kunnen hangen.

Pagina's