Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Boer in transitie - Gjalt

Boer in transitie - Gjalt - BoerenNatuur.nl

Iedere twee weken interviewt Janna van der Meer een boer over zijn veranderende leven als agrarisch ondernemer (m/v). 

“Bijna iedereen binnen onze generatie heeft zijn productie verdubbeld, dat zit er voor de komende generatie niet in.” 

Het nieuwe kabinet kan weidevogels redden

Grutto’s en andere weidevogels in Nederland kunnen gered worden, zo blijkt uit een vandaag gepubliceerde scenariostudie van Wageningen Universiteit. Twee van de vier onderzochte scenario’s leiden tot herstel van de grutto populatie. Voortgaan op de huidige weg leidt volgens het rapport echter tot een forse verdere achteruitgang van de grutto in ons land. BoerenNatuur.nl en Vogelbescherming Nederland roepen het toekomstig kabinet op tot het redden van de weidevogels.

Boer in transitie - Sietse de Jong

Sietse en Hendrika de Jong

Iedere twee weken interviewt Janna van der Meer een boer over zijn veranderende leven als agrarisch ondernemer (m/v).
 
“Deze lente heb ik met een drone naar nesten gezocht.”
 

De Brabantse les

De provincie Brabant heeft met veel grote woorden een nieuw beleid aangenomen waarmee ze stellen de landbouw versneld te gaan verduurzamen. Ze voelen zich gedwongen, omdat de landbouw zelf niet lijkt te horen wat de maatschappij vraagt.
 

Boer in transitie - Gerrit Vlug

Willy, Gerrit en zoon Gerrit Vlug

Iedere twee weken interviewt Janna van der Meer een boer over zijn veranderende leven als agrarisch ondernemer (m/v).
 
“Ik heb geen vogeltjesland, want dat brengt weinig op. Biologisch krachtvoer is heel duur, dus ik moet zoveel mogelijk eiwit uit mijn gras halen.”
 

Boer in transitie - Wytze Brandsma

Iedere twee weken interviewt Janna van der Meer een boer over zijn veranderende leven als agrarisch ondernemer (m/v).
 
“Misschien moeten boeren eens functioneringsgesprekken gaan voeren met hun koeien.”
 

Extra geld voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Er komt twee keer 20 miljoen euro extra beschikbaar voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Dit heeft staatssecretaris Van Dam definitief toegezegd en is het resultaat van met name de inzet van Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot (D66). Organisaties als LandschappenNL, Natuurmonumenten en BoerenNatuur.nl zijn blij met het nieuws. Tjeerd de Groot: “Dit is beter voor landbouw én beter voor natuur”. 

Boer in transitie - Frans Antonides

Frans Antonides

Iedere twee weken interviewt Janna van der Meer een boer over zijn veranderende leven als agrarisch ondernemer (m/v).
 
“Ik werk nauw samen met een aantal bouwboeren. Die gaan heel anders met de bodem om dan melkveehouders.”
 

Persbericht: Extra geld agrarisch natuurbeheer is steun in de rug

Staatssecretaris Van Dam liet afgelopen donderdag de Tweede Kamer weten € 20 miljoen extra vrij te willen maken voor agrarisch natuurbeheer. Dat doet hij door het huidige GLB-budget te herschikken. BoerenNatuur.nl ziet dit als een steun in de rug voor het agrarisch natuurbeheer en het nieuwe systeem van collectieven.
 

Boer in transitie - Jorrit Postma

Jorrit Postma

Iedere twee weken interviewt Janna van der Meer een boer over zijn veranderende leven als agrarisch ondernemer (m/v).
 
“Mijn ambitie kwam niet overeen met de wensen van de politiek en de consument. Dat is jammer, maar het is geen drama.”
 

Pagina's