Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Agrarische collectieven pakken de beheermonitoring weidevogels voortvarend op

De agrarische collectieven pakken de beheermonitoring weidevogels voortvarend op. Met behulp van vrijwilligers, medewerkers van collectieven en (semi)professionals zijn in de afgelopen drie weken in ruim 600 gebieden weidevogels geteld op een totale oppervlakte van ruim 100.000 ha. Dat is 30.000 ha meer dan in 2016. De collectieven weten dankzij deze tellingen of het beheer op de juiste locaties ligt. In totaal zijn in 2017 ruim 7.000 broedparen van de grutto geteld.

Vanaf volgende week vinden weer tellingen plaats om te kijken hoeveel broedparen nu nog (bijna vliegvlugge) kuikens hebben. Daarmee komt er een eerste zicht op het broedsucces van de grutto in 2017. Ook komt zo in beeld waar het maaien nog wat verder moet worden uitgesteld. Deze gegevens zijn afkomstig van LandschappenNL en de Bond van Friese Vogelwachten die de databases verzorgen waar deze tellingen worden ingevoerd.

Nadere informatie voor de pers:
- BoerenNatuur.nl: Astrid Manhoudt 06-4113 2539
- LandschappenNL: Aad van Paassen: 06-1020 0511
- Bond van Friese Vogelwachten: Marco Hoekstra: 06-4522 1590