Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Ode aan de boerenzwaluw

Ode aan de boerenzwaluw

De boerenzwaluw vertrekt op dit moment naar het zonnige Afrika. In het voorjaar vindt hij, dankzij de inspanningen van onze boeren, weer een veilig thuis in de Nederlandse stallen. We wensen ze een goede reis! Boerenzwaluwen zijn sterk verbonden met onze Nederlandse melkveehouders. De vogels keren jaarlijks terug in de stallen. Dat gaat niet automatisch; boeren houden in hun bedrijfsvoering rekening met de vogels. Dat geldt voor boerenzwaluwen, maar ook voor andere boerenlandvogels.

Boer in transitie - Jehan en Bernice Bouma

Iedere twee weken interviewt Janna van der Meer een boer over zijn veranderende leven als agrarisch ondernemer (m/v).
 
Iedereen zei: je kunt niet alleen van schapen leven. Maar als je creatief bent, lukt dat dus toch.”
 

Boer in transitie - Piet Zonderland

Piet Zonderland

Iedere twee weken interviewt Janna van der Meer een boer over zijn veranderende leven als agrarisch ondernemer (m/v).
 
“Door de publieke opinie hebben partijen die ganzen beschermen, meer macht dan de boeren die er last van hebben.”
 

Boer in transitie - Gjalt

Boer in transitie - Gjalt - BoerenNatuur.nl

Iedere twee weken interviewt Janna van der Meer een boer over zijn veranderende leven als agrarisch ondernemer (m/v). 

“Bijna iedereen binnen onze generatie heeft zijn productie verdubbeld, dat zit er voor de komende generatie niet in.” 

Het nieuwe kabinet kan weidevogels redden

Grutto’s en andere weidevogels in Nederland kunnen gered worden, zo blijkt uit een vandaag gepubliceerde scenariostudie van Wageningen Universiteit. Twee van de vier onderzochte scenario’s leiden tot herstel van de grutto populatie. Voortgaan op de huidige weg leidt volgens het rapport echter tot een forse verdere achteruitgang van de grutto in ons land. BoerenNatuur.nl en Vogelbescherming Nederland roepen het toekomstig kabinet op tot het redden van de weidevogels.

Boer in transitie - Sietse de Jong

Sietse en Hendrika de Jong

Iedere twee weken interviewt Janna van der Meer een boer over zijn veranderende leven als agrarisch ondernemer (m/v).
 
“Deze lente heb ik met een drone naar nesten gezocht.”
 

De Brabantse les

De provincie Brabant heeft met veel grote woorden een nieuw beleid aangenomen waarmee ze stellen de landbouw versneld te gaan verduurzamen. Ze voelen zich gedwongen, omdat de landbouw zelf niet lijkt te horen wat de maatschappij vraagt.
 

Boer in transitie - Gerrit Vlug

Willy, Gerrit en zoon Gerrit Vlug

Iedere twee weken interviewt Janna van der Meer een boer over zijn veranderende leven als agrarisch ondernemer (m/v).
 
“Ik heb geen vogeltjesland, want dat brengt weinig op. Biologisch krachtvoer is heel duur, dus ik moet zoveel mogelijk eiwit uit mijn gras halen.”
 

Boer in transitie - Wytze Brandsma

Iedere twee weken interviewt Janna van der Meer een boer over zijn veranderende leven als agrarisch ondernemer (m/v).
 
“Misschien moeten boeren eens functioneringsgesprekken gaan voeren met hun koeien.”
 

Extra geld voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Er komt twee keer 20 miljoen euro extra beschikbaar voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Dit heeft staatssecretaris Van Dam definitief toegezegd en is het resultaat van met name de inzet van Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot (D66). Organisaties als LandschappenNL, Natuurmonumenten en BoerenNatuur.nl zijn blij met het nieuws. Tjeerd de Groot: “Dit is beter voor landbouw én beter voor natuur”. 

Pagina's