Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

De Brabantse les

De provincie Brabant heeft met veel grote woorden een nieuw beleid aangenomen waarmee ze stellen de landbouw versneld te gaan verduurzamen. Ze voelen zich gedwongen, omdat de landbouw zelf niet lijkt te horen wat de maatschappij vraagt.
 

Boer in transitie - Gerrit Vlug

Willy, Gerrit en zoon Gerrit Vlug

Iedere twee weken interviewt Janna van der Meer een boer over zijn veranderende leven als agrarisch ondernemer (m/v).
 
“Ik heb geen vogeltjesland, want dat brengt weinig op. Biologisch krachtvoer is heel duur, dus ik moet zoveel mogelijk eiwit uit mijn gras halen.”
 

Boer in transitie - Wytze Brandsma

Iedere twee weken interviewt Janna van der Meer een boer over zijn veranderende leven als agrarisch ondernemer (m/v).
 
“Misschien moeten boeren eens functioneringsgesprekken gaan voeren met hun koeien.”
 

Extra geld voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Er komt twee keer 20 miljoen euro extra beschikbaar voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Dit heeft staatssecretaris Van Dam definitief toegezegd en is het resultaat van met name de inzet van Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot (D66). Organisaties als LandschappenNL, Natuurmonumenten en BoerenNatuur.nl zijn blij met het nieuws. Tjeerd de Groot: “Dit is beter voor landbouw én beter voor natuur”. 

Boer in transitie - Frans Antonides

Frans Antonides

Iedere twee weken interviewt Janna van der Meer een boer over zijn veranderende leven als agrarisch ondernemer (m/v).
 
“Ik werk nauw samen met een aantal bouwboeren. Die gaan heel anders met de bodem om dan melkveehouders.”
 

Persbericht: Extra geld agrarisch natuurbeheer is steun in de rug

Staatssecretaris Van Dam liet afgelopen donderdag de Tweede Kamer weten € 20 miljoen extra vrij te willen maken voor agrarisch natuurbeheer. Dat doet hij door het huidige GLB-budget te herschikken. BoerenNatuur.nl ziet dit als een steun in de rug voor het agrarisch natuurbeheer en het nieuwe systeem van collectieven.
 

Boer in transitie - Jorrit Postma

Jorrit Postma

Iedere twee weken interviewt Janna van der Meer een boer over zijn veranderende leven als agrarisch ondernemer (m/v).
 
“Mijn ambitie kwam niet overeen met de wensen van de politiek en de consument. Dat is jammer, maar het is geen drama.”
 

Boer in transitie - Gerrit en Jelle Seerp Jukema

Gerrit en Jelle Seerp Jukema

Iedere twee weken interviewt Janna van der Meer een boer over zijn veranderende leven als agrarisch ondernemer (m/v).
 
“Ik was me er totaal niet van bewust hoeveel leven er in de grond zit en welke gevolgen bepaalde bewerkingen hebben.”
 
Gerrit (48) en Jelle Seerp (42) Jukema zijn buren en achterneven, met ieder een eigen akkerbouwbedrijf. Ze verbouwden tot nu toe aardappelen, bieten, uien en graan in Oosterbierum en Sexbierum. Onlangs hebben ze zich in een innovatief avontuur gestort.

Agrarische collectieven pakken de beheermonitoring weidevogels voortvarend op

De agrarische collectieven pakken de beheermonitoring weidevogels voortvarend op. Met behulp van vrijwilligers, medewerkers van collectieven en (semi)professionals zijn in de afgelopen drie weken in ruim 600 gebieden weidevogels geteld op een totale oppervlakte van ruim 100.000 ha. Dat is 30.000 ha meer dan in 2016. De collectieven weten dankzij deze tellingen of het beheer op de juiste locaties ligt. In totaal zijn in 2017 ruim 7.000 broedparen van de grutto geteld.

Vacatures

Er zijn op dit moment twee beschikbare vacatures:

BoerenNatuur.nl - TWEE ADVISEURS/PROJECTLEIDERS (32 UUR)Standplaats Utrecht.

Collectief Midden Groningen en Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen - FINANCIEEL/SECRETARIEEL MEDEWERKER (8-12 UUR)

Klik hier of kijk onder 'Vacatures' voor meer informatie.

 

Pagina's