Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Over Boerennatuur.nl

BoerenNatuur.nl is de landelijke vereniging van 40 agrarische collectieven, die samen een groot deel van het agrarisch beheer van natuur en landschap in het buitengebied voor hun rekening nemen.
Bij deze collectieven zijn ca. 8000 boeren aangesloten, die samen op ongeveer 80.000 ha agrarisch natuurbeheer uitvoeren. Deze ondernemers maken bewust de keuze voor landbouw met integratie van landschap, natuur en waterbeheer in hun bedrijfsvoering.
 
Missie
BoerenNatuur.nl  zet zich in voor een gunstig ondernemersklimaat ten behoeve van agrarische ondernemers die bewust de keuze maken voor landbouw met integratie van groene (natuur en landschap) en blauwe (water) doelen in de bedrijfsvoering.
BoerenNatuur.nl streeft naar een sterke verankering in de maatschappij van landbouw waarin  groene en blauwe doelen in de bedrijfsvoering zijn geïntegreerd. Daartoe verbindt zij de ondernemer, de sector, de markt en de samenleving.
BoerenNatuur.nl faciliteert haar leden, de agrarische collectieven, die op hun beurt de individuele agrariër bedienen. 
BoerenNatuur.nl streeft naar een groter aandeel  van boerennatuur in de totale landbouw, en naar een landbouw die "natuur-inclusief" is: rekening houden met en stimuleren van de biodiversiteit in het agrarisch bedrijf.
BoerenNatuur.nl genereert kennis en kennisuitwisseling, overlegt met overheden, maatschappelijke organisaties en communiceert intern en extern. Het beoogde resultaat hiervan is toename van de biodiversiteit als onderdeel van een rendabele agrarische bedrijfsvoering.
 
Visie
BoerenNatuur.nl heeft, ten behoeve van haar leden (de collectieven) een gezaghebbende en verbindende positie in markt en samenleving.
BoerenNatuur.nl  ontzorgt en faciliteert haar leden om tot effectief en efficiënt agrarisch natuur-, landschap- en waterbeheer te komen. Deze draagt bij aan een rendabele bedrijfsvoering. Zij draagt de resultaten van het door haar leden gevoerde beleid uit. Zij werkt hiervoor samen met overheden, NGO’s en marktpartijen.
BoerenNatuur.nl  is de verbindende schakel tussen (productie)landbouw, natuurorganisaties, waterschappen en nieuwkomers die zich vinden in de missie en visie van de nieuwe organisatie.
BoerenNatuur.nl  is een economische activiteit.