Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Collectieven

Agrarisch Collectief Waadrâne
Agrarisch Kollektyf Westergo
Agrarisch natuur en landschapscollectief Midden Groningen
Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen
ANB Oost Brabant
ANLV De Lieuw Texel
ANV Drenthe en Het Drents Collectief
ANV Lopikerwaard
ANV Waddenvogels
Collectief Groningen West
Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden
Collectief De Hollandse Venen
Collectief Midden Brabant
Collectief Rivierenland
Collectief Utrecht Oost
Coöp. Agrarisch Collectief de Zuid-Hollandse Eilanden U.A.
Coöperatie Agrarisch collectief Midden-Delfland U.A
Coöperatie De Groene Klaver U.A.
Coöperatie Flevolands Agrarisch Collectief U.A.
Coöperatie Natuurrijk Limburg u.a.
Coöperatief Agrarisch Collectief Krimpenerwaard U.A.
Coöperatief Agrarisch Natuur Collectief Veluwe U.A.
Coöperatief Collectief Agrarisch Natuurbeheer West-Brabant u.a.
Coöperatieve Agrarisch Natuur Collectief Midden Overijssel U.A.
Coöperatieve Agrarische natuur Collectief Noordwest Overijssel UA
Coöperatieve vereniging Súdwestkust U.A.
Coörperatie Collectief Hoeksche Waard UA
Deltaplan Landschap U.A.
De Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek
Eemlandschap
ELAN Agrarische Natuurverenigingen Zuidoost Friesland
Gebiedscollectief Noordoost Twente
Gebiedscoöperatie It Lege Midden U.A.
Gebiedscoöperatie Rijn Vecht en Venen U.A.
Het nieuwe collectief
Hollands Noorden
Noardlike Fryske Wâlden
Noord-Holland Zuid
Poldernatuur Zeeland
Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Rijn & Gouwe Wiericke
Water, Land & Dijken

BijlageGrootte
PDF icon agrarische-collectieven_dec_2017.pdf312.59 KB