Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2016

Onderdeel van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL)
Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer moet een duidelijkere meerwaarde opleveren voor natuur, landschap en agrarisch ondernemerschap. Daarom is een vernieuwd stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer uitgewerkt, gebaseerd op ervaringen uit de agrarische natuurbeheerpraktijk. De kern van het stelsel is een collectieve benadering en het agrarisch natuurbeheer daar toepassen waar dit het meest kansrijk is.