Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Agenda

20 november 2017

KENNISMIDDAG AKKERPAKKETTEN

20 nov, 2017
Tijd: 13:30-16:00 (vanaf 12:30 lunch)
Locatie: BoerenNatuur, Bemuurde Weerd OZ 12, 3514 AN Utrecht

Het doel van de middag is om een beeld te krijgen van vragen die over de verschillende akkerpakketten leven bij de collectieven en een plan te maken hoe we die vragen beantwoord krijgen. Dit kunnen vragen zijn over regelgeving (bijvoorbeeld toegestane vanggewassen), praktische uitvoerbaarheid (wanneer zaai je je akkerrand), maar ook effectiviteit en monitoring. We willen samen met jullie hiermee aan de slag, gebruik maken van elkaars ervaringen en van kennis van experts. De focus van de bijeenkomst ligt op Wintervoedselakkers (beheerpakket 15), Vogelakkers (beheerpakket 16) en Kruidenrijke akkerranden (beheerpakket 19).
 
In het kader van monitoring van akkervogels (en op termijn andere soorten) zal Aad van Paassen van Landschappen NL een demo geven van de akkervogelmonitor. Deze wordt op dit moment ontwikkeld (samen met o.a. ANOG), en deze bijeenkomst is een mooi moment om te zien hoe ver het is en wat we er mee kunnen.
 
We zijn blij dat ook Jules Bos van Vogelbescherming Nederland aanwezig is, om waar mogelijk, ons te voeden met actuele boerenlandvogelexpertise.
Agenda:

  • 13:30    Welkom, toelichting programma
  • 13:45    Demo akkervogelmonitor (Aad van Paassen, Landschappen NL)
  • 14:15    Terugkoppeling vragen vanuit collectieven n.a.v. uitnodigingsmail. Daarna per beheerpakket discussie over vragen rond beheer, regelgeving en monitoring:
  • ca. 14:30            Wintervoedselakkers
  • ca. 14:50            Vogelakkers
  • ca. 15:10            Kruidenrijke akkerranden
  • 15:30    Afrondende discussie; vervolgafspraken over kennisuitwisseling & kennisontwikkeling
  • 16:00    Einde

Meer informatie: wgeertsema@boerennatuur.nl
Aanmelden via info@boerennatuur.nl